19th February 11:05am (GMT-5)

ალ ნასრი vs ალ-შაბაბ ახმადი

H2H
მოგებები ფრე მოგებები
9 6 9
სტატისტიკა
27 გოლები 27
8 ყვითელი ბარათები 9
0 წითელი ბარათები 0
მატჩები
დასრულებულები 14/02/2020 ალ ნასრი 2 1-0 ალ-შაბაბ ახმადი 3
დასრულებულები 26/12/2019 ალ-შაბაბ ახმადი 3 1-2 ალ ნასრი 5
დასრულებულები 01/11/2019 ალ-შაბაბ ახმადი 3 1-4 ალ ნასრი 1 1
დასრულებულები 16/02/2019 ალ ნასრი 2-0 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 29/12/2018 ალ ნასრი 1-3 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 23/09/2018 ალ-შაბაბ ახმადი 1-1 ალ ნასრი
დასრულებულები 08/04/2017 ალ ნასრი 2-1 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 23/11/2016 ალ-შაბაბ ახმადი 1-0 ალ ნასრი
დასრულებულები 27/10/2016 ალ-შაბაბ ახმადი 1-2 ალ ნასრი
დასრულებულები 15/04/2016 ალ-შაბაბ ახმადი 2-1 ალ ნასრი
დასრულებულები 01/01/2016 ალ ნასრი 0-1 ალ-შაბაბ ახმადი
H 26/12/2015 ალ ნასრი ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 04/09/2015 ალ-შაბაბ ახმადი 1-0 ალ ნასრი
დასრულებულები 22/02/2015 ალ ნასრი 1-0 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 06/02/2015 ალ-შაბაბ ახმადი 3-1 ალ ნასრი
დასრულებულები 23/08/2014 ალ ნასრი 0-0 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 16/03/2014 ალ-შაბაბ ახმადი 4-0 ალ ნასრი
დასრულებულები 08/03/2014 ალ ნასრი 3-1 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 19/10/2013 ალ-შაბაბ ახმადი 1-1 ალ ნასრი
დასრულებულები 22/12/2012 ალ ნასრი 1-1 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 21/04/2012 ალ ნასრი 2-0 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 11/02/2012 ალ-შაბაბ ახმადი 1-1 ალ ნასრი
დასრულებულები 30/12/2011 ალ ნასრი 1-2 ალ-შაბაბ ახმადი
დასრულებულები 28/10/2011 ალ-შაბაბ ახმადი 1-0 ალ ნასრი
საკონტაქტო ინფორმაცია